Studime etimologjike

2,200 L

Në veprimtarinë shkencore shumë të pasur të prof. Eqrem Çabejt vendin qendror e zënë Studime etimologjike në fushë të shqipes, vepër e jetës e autorit.

SKU: 9789995633206 Kategoria

 Kjo vepër është fryt i njohjes së gjithanshme të gjuhës amtare, përgjithësim i dijeve të thella dhe i përvojës së pasur të autorit në fushën e historisë së gjuhës shqipe, të ballkanologjisë dhe të indoeuropianistikës. Ajo përshkohet nga dashuria për gjuhën shqipe dhe një punë kërkimore që përfshin studimin e teksteve të letërsisë së vjetër shqipe dhe njohjen e thellë të dialekteve të shqipes. Në tërësinë dhe pasurinë e saj, përpos rëndësisë që kjo vepër bart për fusha si albanologjia dhe indoeuropianistika, ajo përbën një kontribut të rëndësishëm edhe për teorinë e përgjithshme të etimologjisë.

Komente

Nuk ka ende komente