Ka trajtime dhe proçedura të ndryshme për raste kur nga blerësi do të kërkohet ndërrim apo kthim produkti. Më poshtë mund të gjeni përshkrimet e karakteristikave të secilit rast, kostot dhe kushtet e pranimit për:

  • Ndërrimin: Ndërrimi mund të bëhet për të njëjtin artikull ose për një artikull tjetër brenda vlerës së faturës.
  • Kthimin: Kthimi mund të bëhet në raste kur konstatohet që artikulli është i dëmtuar apo është dërguar artikulli i gabuar.

Referuar specifikave të veçanta që kanë disa artikuj, blerësi duhet të marrë parasysh që:

  • Për arsye mos ripërdorimi apo rishitje, kthimi apo ndërrimi i artikujve ”aksesorë” nuk do të pranohet.
  • Të gjithë artikujt e kërkuar për ndërrim apo kthim duhet të jenë të padëmtuar, përveç atye që kanë probleme apo defekte.

• AFATET KOHORE PËR KTHIMET DHE NDËRRIMET:

  • Afati: Blerësi ka kohë 10 ditë për kthim/ndërrim nga data e faturës
  • Kosto: Klienti merr përsipër shpenzimet e postës në rastet kthim/ndërrim

Procesi: Klienti kontakton stafin e BOOKLAND dhe pasi është rënë dakord për ndërrimin apo kthimin e produktit, kontakton direkt me numrin e telefonit të postës të cilën e merr nga kompania. 

• KTHIMET DHE NDËRRIMET MUND TË BËHEN NË:

  • Dyqan fizik: Blerësi ka kohë 7 ditë nga data e faturës për të kthyer produktin
  • Online në bookland.al: Kontakto në info@bookland.al dhe stafi i BOOKLAND do të informojë postën për të bërë tërheqjen e artikullit në adresën ku është dorëzuar porosia. Blerësi duhet të këtë plotësuar formularin përkatës dhe tja bashkangjise atë pakos për kthim.