• Dërgesë brenda Shqipërisë

Brenda territorit shqiptar, libraria Bookland bashkëpunon me postën private Ultra. Në dorëzim të porosisë, klienti pajiset me kupon tatimor bashkangjitur produktit.

– Tarifa postare për qytetin e Tiranës është 200L dhe mbërrin tek ju brenda ditës, përjashtuar ditët e pushimit.

– Tarifa postare për rrethet është 300L dhe mbërrin tek ju brenda 1-2 ditësh, duke përjashtuar ditët e pushimit.

• Dërgesa jashtë Shqipërisë

Jashtë territorit shqiptar, libraria Bookland bashkëpunon me Postën Shqiptare. Porosia mbërrin tek ju brenda një afati kohor prej 2-4 javësh.

Tarifa postare është në varësi të peshës së porosisë dhe vijon si më poshtë:

• Pagesa

Mënyra e pagesës në librarinë Bookland është organizuar në mënyrë që t’jua lehtësojë proçesin e blerjeve online.

  • Me korrier: Pasi produkti është dorëzuar tek ju, ne ofrojmë mundësinë që ju të bëni pagesën me para në dorë.
  • Me transfertë bankare: Pagesa online kryhet nëpërmjet llogarisë bankare në BKT me numër llogarie: 402004412CLPRCLALLCM
  • Me kartë krediti/debiti: Me anë të kartës tuaj, tashmë mund të bëni pagesa direkt me mënyrën më të sigurtë të ofruar nga Banka Tregëtare Kombëtare.

Shënime: Në raste ndërrimesh, kostoja postare paguhet nga blerësi.

Në raste ngatërresash nga libraria, kostoja postare është falas. Kjo bëhet duke i dërguar korrierit librin e dërguar gabim dhe duke tërhequr librin e duhur.