Ne ju nxisim të lexoni më poshtë Politikën tonë të plotë të Privatësisë për të kuptuar në mënyrë të detajuar mënyrën se si ne do t’i përdorim të dhënat tuaja personale. Gjithashtu do të mësoni mbi të drejtat që ju gëzoni mbi të dhënat tuaja. Politika jonë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale që ne bëjmë kur ju vizitoni faqen tonë, si dhe shpjegon qasjen tonë ndaj çdo informacioni personal që mund të mbledhim nga ju ose që kemi marrë për ju nga një palë e tretë dhe qëllimet për të cilat ne përpunojmë informacionin tuaj personal.

• Përdorimi i të dhënave personale

Ne mbledhim të dhënat personale të të gjithë përdoruesve të Bookland që mund të përfshijnë: emër, numër telefoni, adresë banimi, adresë email-i dhe informacione që lidhen me pagesën. Ne mund t’ju kërkojmë që të jepni informacione personale për të bashkëvepruar ose për t’u regjistruar në faqen web. Ne i përdorim informacionet personale që mbledhim për t’ju siguruar informacione, produkte dhe shërbime që ju kërkoni dhe që ne besojmë se mund të jenë me interes për ju.

• Qëllimi që përpunojmë të dhënat e blerësve

  • Për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues në platformë
  • Për qëllime marketingu, komunikim me mail, për të marrë pjesë në një fushatë promocionale
  • Për analiza mbi përdorueshmërinë dhe cilësinë për të përmirësuar shërbimet tona dhe eksperiencën e blerjes
  • Për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja, dhe, nëse dëshironi, për t’ju dërguar komunikime të personalizuara përmes kanaleve të shumta
  • Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe të ofrojmë një shërbim të cilësisë së lartë
  • Për t’ju ofruar shërbime, oferta dhe përditësime të tjera.

• Të drejtat e blerësit

Ju keni të drejtë të përdorni, ndryshoni/përditësni ose fshini të dhënat tuaja personale për arsye legjitime si dhe keni të drejtën të kundërshtoni përdorimin dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ana jonë. Ju gjithashtu keni të drejtë të merrni informacion nga Bookland për burimin, qëllimet dhe metodat e përpunimit që zbatohen për të dhënat tuaja personale, si dhe llojin e logjikës së aplikuar që instrumentet elektronike përdorin për përpunimin e të dhënave tuaja.

Për çdo ankesë, paqartësi apo sqarim të mëtejshëm, ju lutem na kontaktoni në adresën tonë të email: info@bookland.al